Glamping Piknik 8.0

Let's swing!.... and keep on swinging

Azt tervezzük, hogy egy vasárnap délután erejéig visszarepülünk az időben és felelevenítjük az 50-es évek amerikai Diner hangulatát.

Mindegy, hogy kockás, csíkos vagy pöttyös, kivágott vagy állig gombolt a ruhád, de vedd fel a táncos cipődet! A swingtől a rockabilly-ig kalandozunk zenében, táncban. Miközben a barátaink az ország minden tájáról szállítják Nektek a finom falatokat és italokat.

Lesznek ismerős arcok és lesznek első piknikezők a pult mindkét oldalán.

2023. május 21-én 12 órától este 6 óráig várunk Titeket a Nomád Völgyben, hogy együtt indítsuk el a nyári szezont!

Akik biztosan itt lesznek:

Éttermek:

 • Anyukám mondta, Encs
 • Rosinante Fogadó, Szigetmonostor
 • Hotel Botanica, Dánszentmiklós
 • Szabi a Pék, Szentendre
 • Macok Bisztró, Eger
 • A Séf és a Kertész, Pócsmegyer
 • Fázis Koszt & Kávé, Eger
 • Nomád Hotel/Trakta, Noszvaj

Borászatok:

 • Kovács Nimród
 • St. Andrea
 • Bolyki Jani

Csoki:

 • Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda, Sopron

Sör:

 • Beertailor

Kávé:

 • One Eleven, Sopron

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

Prémium buborék szálláshely nyereményjáték 

Nyereményjáték Szabályzata

 

 1. A Játék szervezője

A Nomád Hotel & Glamping Facebook, illetve Instagram rajongói oldalon (a továbbiakban: Rajongói oldal) szervezett nyereményjátékok (a továbbiakban: Játék vagy Játékok) szervezője a NOMÁD-93. BT. (székhely: 3325 Noszvaj, Sikfőkút út 5-7., cégjegyzékszám: 10 06 020844 (a továbbiakban: Szervező). 

 1. A játékban való részvétel feltétele

2.1 A Játékokban 18. életévét betöltött állampolgár vehet részt, aki nem esik a 2.7 pontban meghatározott személyi körbe, cselekvőképessége nem korlátozott (a továbbiakban: Játékos) továbbá, aki

 • a Szervező által közzétett Posztban meghirdetett feladatokat az ott írtak szerint teljesíti,
 • továbbá hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Játék során a Játékos által rendelkezésre bocsátott személyes adatait) Játékszabályzatban rögzítettek szerint az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és
 • a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja.

2.2 A Pályázat

 • A játékhoz kötődő #nomadnoszvaj hashtaget tartalmazó poszt
  • nem sértheti más szerzői és személyiségi jogait, 
  • nem szíthat faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket, illetve nem tartalmazhat faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai hovatartozás miatti diszkriminatív jelentést vagy utalást sem nyílt, sem burkolt formában,
  • erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem tartalmazhat, 
  • nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
  • nem tartalmazhat az Rivan Nova Kft-re, valamint az általa forgalmazott termékekre vonatkozó negatív tartalmú kijelentéseket, képbeállítást,
  • nem lehet a Játék témájával vagy címével összefüggésben nem álló,
  • nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,
  • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi jogszabályokba ütköző közléseket,
  • nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

Azt a Játékost, akinek Pályázata nem felel meg a fenti követelményeknek, továbbá bebizonyosodik, hogy más szerző szerzői jogát megsérti, a Szervezők kizárják a játékból. 

2.3 Egy Játékos a Játékban egy alkalommal jogosult részt venni. 

2.4 Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírtaknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 

2.5 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Instagram profillal posztolnak az adott Játékban és saját maguk által készített képpel pályáznak.  

2.6 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező kizárja a mindennemű felelősségét a jelen pontban meghatározottokból eredő hibáért, késedelemért vagy bármilyen ilyen jellegű körülményért. 

2.7 Az adott Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Instagram profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.

2.9. A nyertes sorsolás útján kerül kiválasztásra. 

 1. A nyereményjáték időtartama

3.1 A játék 2023. május 21. 09:00 órától 2023. május 25. 18:00-ig tart.

 1. Nyeremény

4.1 Szervező a 2.1 pontban meghatározott Játékhoz kapcsolódóan 1 (egy) nyertest és egy tartaléknyertest sorsol ki. A Játék nyereménye: 1 (egy) éjszaka szállás a Nomád Hotel & Glamping területén található Prémium buborék szálláshelyen, előzetesen egyeztetett időpontban. A sorsolás véletlenszerűen történik. 

4.2 A sorsolás eredményét legkésőbb 2023. május 30. 18:00 óráig teszi közzé Szervező a Rajongói oldalán.

4.3 Szervező az adott Játék nyereményét mindig a Játék meghirdetésével egyidejűleg, az adott Posztban és jelen játékszabályzatban teszi közzé (a továbbiakban: Nyeremény). 

4.4 A Nyeremény készpénzre nem váltható. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama kizárólag 1 darab nyereményre lehet jogosult, a Pályázatok számától függetlenül.

4.5 Szervező a Nyeremények nyerteseit legkésőbb a sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 3 (három) munkanapon belül értesíti Facebook  és Instagram posztban a Rajongói oldalakon (a nyertes profilneve kerül megjelenítésre), amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban a Pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos a Rajongói oldalnak küldött privát üzenetben köteles az Értesítés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelöl ki. 

5.1 Adózás, költségek

5.1 A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

 1. Adatvédelmi rendelkezések 

6.1 Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a Játékos nyereményjátékban történő részvételét biztosíthassa, a nyereményjáték lebonyolításával, valamint a Nyeremények átadásával kapcsolatban a Játékosok személyes adatait kezelje.

A Szervező a nyertes Játékos által megadott személyes adatokat (név, e-mail cím) a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a kapcsolattartás valamint a nyeremények átadása céljából kezeli. A Szervező a nem nyertes Játékosok személyi adatait nem kezeli. A Szervező az általa kezelt adatokat harmadik személynek nem adja át.

6.2 A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel, azaz a Pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait Szervező a Játékszabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve használja fel, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy hogy nyertessége esetén nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték megfizetése nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Rajongói oldalon nyilvánosságra hozza, a nyilvánosságra hozatal kizárólag a Játékos nevét és nyerésének tényét, továbbá a nyeremény tárgyát tartalmazza.

6.3 A Játékos adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei

A Játékos kizárólag saját valós adatait adhatja meg. A Játékos az adatok megadásával kifejezetten szavatolja, hogy saját és valós adatait adta meg. Amennyiben más személy adatainak megadásával más személy jogát sérti, úgy köteles az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél keletkezett kár összegét a polgári jog szabályai szerint megtéríteni, melybe beleértendő a Szervező által harmadik személynek fizetendő kártérítés, vagy hatóság által megállapított bírság is.

6.4 Adatkezelő 

A Játék során a Játékos által megadott adatok kezelője a Szervező NOMÁD-93. BT. A Szervező elérhetőségei: 3325 Noszvaj, Sikfőkút út 5-7., e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

6.5 Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost.

A Játékos bármikor kérheti az adatai törlését– részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik a Játékos adatainak kezelése megszüntetéséről, és törli a Játékost és a Játékos adatait a nyilvántartásából.

Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: NOMÁD-93. BT., 3325 Noszvaj, Sikfőkút út 5-7.

6.6. Adatbiztonság

A Szervező kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A Szervező gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

 1. Vegyes rendelkezések

7.1. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező kizárja a felelősségét.

7.2. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől nem követelheti. 

7.3. A Nyereményért a Szervező a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti jótállást és szavatosságot vállalja.

7.4. Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com vagy az www.instagram.com weboldalt, Rajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a rajongói oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

7.5. A Szervező fenntartja a jogot a Játékszabályzat módosítására. Amennyiben a Játékszabályzat módosítása jogszabályváltozás miatt válik szükségessé, úgy a Szervezőnek jogában áll a Játékszabályzat módosítása egy adott Játék időtartama alatt is, ebben az esetben a Játékszabályzat módosításának hatálya a Szervező döntésétől függően kiterjed a folyamatban lévő Játékra is. 

7.6. A Játékos a Pályázat 2.1. pont szerinti benyújtásával kijelenti, hogy a Játékszabályzatot elolvasta, megértette és a Játékszabályzat valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

Budapest, 2023.05.19.

NOMÁD-93. BT 

Szervező